Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba. Działamy na podstawie 237¹¹ § 2 Kodeksu pracy, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP. Do zakresu naszych działań należy m.in.:

Nasze usługi w tym zakresie świadczmy na zasadzie outsourcingu. Outsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności.

Outsourcing (z ang. outside-resource-using), w dosłownym tłumaczeniu oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Polega on na przekazywaniu realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie np. BHP.