O firmie

halda

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba.
Nasze usługi w tym zakresie świadczmy na zasadzie outsourcingu. Outsourcing jest jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, jego celem jest zwiększenie skuteczności prowadzonej działalności.