Szkolenia na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe

Prowadzimy kursy na operatorów wózków zgodnie z wymogami UDT na terenie zakładu pracy, następujących kategorii:
„Wyższa” – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – która uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Cena od 369zł + Egzamin UDT

„Niższa”, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – obejmuje ona wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, czyli takie urządzenia które dawniej znajdowały się w dawnych kategoriach II WJO (np. wózki czołowe, podestowe, boczne) i III WJO (np. wózki prowadzone).
Cena od 329zł + egzamin UDT

Dodatkowo prowadzimy szkolenia na wózki unoszące (dawniej III WJO)
Cena od 250zł

Zawsze aktualne szkolenia

Nowoczesne programy szkoleniowe, zgodne z aktualnymi przepisami.

Umów się na kurs wózków widłowych

Telefon

534-99-66-55

E-mail

biuro@halda-bhp.pl